Liên hệ

Trung tâm HÀN NGỮ HIAST

Cơ sở C1 : 138 (472 số cũ) Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12. TP.HCM
Cơ sở A : Số 8, Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11.TP.HCM

Điện thoại: 08.66.72.63.63 – 028.62.933.741   – HOTLINE: 0906 310 177- 0908 333 269 
Email: tthanngu@hiast.edu.vn – Website: www.hannguhiast.com – www.duhochan.com
Nhập họ tên của bạn

Nhập số điện thoại liên hệ

Nhập địa chỉ email chính xác

Nhập nội dung yêu cầu